Tuesday, March 31, 2015

April 2015 Events

ದಿನಾಂಕ: 04
ಸಮಯ: ಸಂ. 6-8
ವಿಷಯ: ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ನೆನಪು – ಅವರ ಕವೆತೆಗಳ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ ೮ನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 06-12
ಸಮಯ: ಸಂ. 6-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 14
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ’ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಕುರಿತು
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 18
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ವಿನಯ, ವಿದ್ವತ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನ, ಅಹಂಕಾರ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 21
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವ
ಸ್ಥಳ: ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 25-30
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 1, 2015

Jan 2015 Events

ದಿನಾಂಕ: 02
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 04
ಸಮಯ: ಸಂ. 5-8
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 05-07
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ರಾಗಾನುರಾಗ. ಗಾಯನ - ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್
ಸ್ಥಳ: ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 8, 9, 12, 13, 14
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 10
ಸಮಯ: ಸಂ. 5-8
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 11
ಸಮಯ: ಬೆ. 10-1
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 18
ಸಮಯ: ಬೆ. 10.30-1.30
ವಿಷಯ: ಡಾ|| ಆರ್. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೃಚ್ಛಕತ್ವ
ಸ್ಥಳ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ರೇಸ್-ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಪರಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ: 25
ಸಮಯ: ಸಂ. 4-7
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಶಂಕರಮಠ, ಶೃಂಗೇರಿ

Friday, October 3, 2014

Oct 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 09
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣ – ಸುಂದರಕಾಂಡ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 10-16
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, June 30, 2014

Jul 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 5-11
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವಾಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಂದ. ಕೊಳಲುವಾದನ ಶ್ರೀ ವೇಣುರವರಿಂದ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 14-18
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವಾಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಂದ. ಕೊಳಲುವಾದನ ಶ್ರೀ ವೇಣುರವರಿಂದ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 25
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ತೆಲುಗಿನ ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀನಾಥನ ಬಗೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ

Sunday, June 1, 2014

Jun 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 02-05
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 06
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ವತ್ಪರಂಪರೆ
ಸ್ಥಳ: ರಸಧ್ವನಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ೯ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ೨ನೆಯ ಹಂತ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 13
ಸಮಯ: ಮ. 12
ವಿಷಯ: ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ಥಳ: ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 15
ಸಮಯ: ಅ. 2.30
ವಿಷಯ: ಕೊಳಲಿನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವರಚಿತ ಪದ್ಯ-ಗೀತೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಾಸುಕಿಯವರಿಂದ ಗಾಯನ - ಕೊಳಲುವಾದಕ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ’ಕಲಾರ್ಣವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ ೭ನೆ ಹಂತ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 23-27
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ – ಕೊನೆಯ ಕಂತು
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 28-29
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ’ನೀತಿದ್ವಿಷಷ್ಟಿಕಾ’
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಮಯ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿಷಯ: ಭಾಗವತ
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 8ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ

Wednesday, April 30, 2014

May 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 04
ಸಮಯ: ಸಂ. 5
ವಿಷಯ: ವಿ|| ಮಹೇಶಭಟ್ಟ ಹಾರ್ಯಾಡಿಯವರ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಂಗ ಪೃಚ್ಛಕತ್ವ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
---------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 05-08, 12-17
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
---------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 19
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ವಸುಧೇಂದ್ರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿಸಾಹಿತ್ಯಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 8ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
---------------------------------------------------------------------------------------------
ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ

Tuesday, April 1, 2014

April 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 01-03
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 04-07
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಪಂಚತಂತ್ರದ ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 05
ಸಮಯ: ಸಂ. 3.30
ವಿಷಯ: ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ (ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ) ’ಅವರಣ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದದ ಬಿಡುಗಡೆ – ಅನುವಾದಕರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿನಗರ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 10
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸವಿರಚಿತ ರಘುವಂಶದ 13ನೆಯ ಸರ್ಗ
ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಸವನಗುಡಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 21-25
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ (’ಕಾಗೆ-ಗೂಬೆ’ ಎಂಬುದರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ ರೂಪ)
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 25
ಸಮಯ: ಮ. 12 - ಅ. 1
ವಿಷಯ: ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು) ಚಂದನ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಸಮಯ/ದಿನಾಂಕ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 8ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ: 13
ವಿಷಯ: ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಸ್ಥಳ: ರಾಮನಾಥಪುರ, ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 18-20
ಸಮಯ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿಷಯ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಸ್ಥಳ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ