Thursday, February 4, 2016

Feb 2016 Events

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ:

ದಿನಾಂಕ: 12
ಸಮಯ: ಬೆ.10
ವಿಷಯ: Why we should read Kalidasa – Seminar on Kalidasa
ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 13-14
ಸಮಯ: ಸಂ.6.30-8
ವಿಷಯ: ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ದಮಯಂತೀಸ್ವಯಂವರ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 24-5 ಮಾರ್ಚ್
ಸಮಯ: ಸಂ.6-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀ ಕೆದಿಲಾಯರಿಂದ ವಾಚನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:

ದಿನಾಂಕ: 16-17
ವಿಷಯ: Indian theory of communication and aesthetics
ಸ್ಥಳ: Management college, Ahmedabad

Sunday, January 3, 2016

Jan 2016 Events

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ:

ದಿನಾಂಕ: 5
ಸಮಯ: 9am
ವಿಷಯ: Vedic Way of Life
ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟರಸ್ತೆ

ದಿನಾಂಕ: 7,8
ಸಮಯ: ಸಂ.6.30 to 8
ವಿಷಯ:ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ನಾಟಕ ವೇಣೀಸಂಹಾರ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ

ದಿನಾಂಕ: 10
ಸಮಯ: ಸಂ.5
ವಿಷಯ:ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ

ದಿನಾಂಕ:16
ಸಮಯ: ಸಂ.5
ವಿಷಯ:ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಪ್ರಸನ್ನಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ

ದಿನಾಂಕ: 24
ಸಮಯ: (ಬೆ......)
ವಿಷಯ:’ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ’ – ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಥಳ: ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ. ಅಥವಾ ಕೇಶವಶಿಲ್ಪ (ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:

ದಿನಾಂಕ:18
ಸಮಯ:---
ವಿಷಯ:Uddeepanavibhaava-s pertaining to dance
ಸ್ಥಳ:ಶಾರ್ಙದೇವ ಸಮಾರೋಹ, ಔರಂಗಾಬಾದ್
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ:22
ಸಮಯ:(ಅಪರಾಹ್ನ2.30)
ವಿಷಯ:ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಭ್ರಮ – ಅವಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ
ಸ್ಥಳ:ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, March 31, 2015

April 2015 Events

ದಿನಾಂಕ: 04
ಸಮಯ: ಸಂ. 6-8
ವಿಷಯ: ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ನೆನಪು – ಅವರ ಕವೆತೆಗಳ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ ೮ನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 06-12
ಸಮಯ: ಸಂ. 6-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 14
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ’ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಕುರಿತು
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 18
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ವಿನಯ, ವಿದ್ವತ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನ, ಅಹಂಕಾರ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 21
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವ
ಸ್ಥಳ: ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 25-30
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 1, 2015

Jan 2015 Events

ದಿನಾಂಕ: 02
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 04
ಸಮಯ: ಸಂ. 5-8
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 05-07
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ರಾಗಾನುರಾಗ. ಗಾಯನ - ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್
ಸ್ಥಳ: ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 8, 9, 12, 13, 14
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 10
ಸಮಯ: ಸಂ. 5-8
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 11
ಸಮಯ: ಬೆ. 10-1
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 18
ಸಮಯ: ಬೆ. 10.30-1.30
ವಿಷಯ: ಡಾ|| ಆರ್. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೃಚ್ಛಕತ್ವ
ಸ್ಥಳ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ರೇಸ್-ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಪರಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ: 25
ಸಮಯ: ಸಂ. 4-7
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
ಸ್ಥಳ: ಶಂಕರಮಠ, ಶೃಂಗೇರಿ

Friday, October 3, 2014

Oct 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 09
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣ – ಸುಂದರಕಾಂಡ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 10-16
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, June 30, 2014

Jul 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 5-11
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವಾಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಂದ. ಕೊಳಲುವಾದನ ಶ್ರೀ ವೇಣುರವರಿಂದ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 14-18
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವಾಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರಿಂದ. ಕೊಳಲುವಾದನ ಶ್ರೀ ವೇಣುರವರಿಂದ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 25
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30 – 8
ವಿಷಯ: ತೆಲುಗಿನ ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀನಾಥನ ಬಗೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವನಗುಡಿ

Sunday, June 1, 2014

Jun 2014 Events

ದಿನಾಂಕ: 02-05
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 06
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ವತ್ಪರಂಪರೆ
ಸ್ಥಳ: ರಸಧ್ವನಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ೯ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ೨ನೆಯ ಹಂತ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 13
ಸಮಯ: ಮ. 12
ವಿಷಯ: ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ಥಳ: ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 15
ಸಮಯ: ಅ. 2.30
ವಿಷಯ: ಕೊಳಲಿನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವರಚಿತ ಪದ್ಯ-ಗೀತೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಾಸುಕಿಯವರಿಂದ ಗಾಯನ - ಕೊಳಲುವಾದಕ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ’ಕಲಾರ್ಣವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ ೭ನೆ ಹಂತ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 23-27
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ – ಕೊನೆಯ ಕಂತು
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: 28-29
ಸಮಯ: ಸಂ. 6.30-8
ವಿಷಯ: ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ’ನೀತಿದ್ವಿಷಷ್ಟಿಕಾ’
ಸ್ಥಳ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವನಗುಡಿ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದಿನಾಂಕ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಮಯ: ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿಷಯ: ಭಾಗವತ
ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 8ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ